ADEPTENS ROLL

Du ansvarar för din egen utveckling och det är ditt ansvar

att beskriva dina önskemål kring mentorskapet.

Det är viktigt att förstå att mentorn tar sin egen tid för

att engagera sig i din personliga utveckling, uppskatta det

genom att alltid komma förberedd till träffarna.

Det är du som ska vara i fokus och då behöver du vara

öppen, lyhörd och mottaglig för konstruktiv återkoppling.

Din mentor förväntar sig att du aktivt söker råd och vägledning och behöver veta vad du vill.

WISTA Mentor

Mentorprogram för kvinnor inom Sjöfarten

©2022 WISTA Mentor. All Rights Reserved.